De Big Bang

Wist u dat alles wat u om uw heen ziet, uw eigen lichaam, het huis waarin u leeft, het bankstel waarin u nu op zit, uw moeder, uw vader, bomen, vogels, de aarde, fruit, planten, kortom alle schepselen en alle materie wat we kunnen bedenken door de grote ontploffing (Big Bang) en samenkoming van atomen tot leven zijn gekomen?
 
Het onderzoek met de geavanceerde technologie, observaties en de berekeningen hebben vastgesteld dat de heelal een begin heeft. De wetenschappers hebben met het onderzoek wat ze hebben verricht vastgesteld dat het heelal voortdurend aan het uitbreiden is. En dat het heelal vanuit een punt is begonnen met het uitbreiden. Het feit dat het wetenschap vandaag de dag heeft bereikt is dat het heelal uit het niets is ontstaan door explosie van dit ene punt. Ze hebben deze grote explosie de naam Big Bang gegeven. 
 
Het is geen buitengewone situatie dat na de Big Bang een perfecte orde is ontstaan. Denk eens na. Er bevinden op de aarde duizenden explosies, maar er komt in geen van deze explosies een orde tot stand. Al deze explosies vinden plaats om de orde te verstoren. Er is nooit na een explosie een constructieve en een positieve resultaat ontstaan.  
 
Laten we nu nu over dit voorbeeld nadenken; er ontploft diep onder de grond een dynamiet en vervolgens na deze ontploffing komt er de ‘s werelds meest prachtige paleis tot stand. Er is geen twijfel voor dat zoiets door toeval kan ontstaan. Het universum is natuurlijk een prachtig systeem dat niet met een paleis kan worden vergeleken. 
 
Dit laat ons zien dat er een Schepper is die de materie uit het niets heeft geschapen en elk moment onder zijn controle houdt met Zijn oneindige Kennis en Macht. De Schepper is onze grote Almachtige Heer. 

 

 

 

 

De gote explosie die de schepping bewijst: De Big Bang

Hij Die de zeven hemelen opeenvolgend heeft geschapen. Gij kunt geen tekort zien in de schepping van de Barmhartige. Kijk dan nog eens; ziet gij een enkel gebrek? Kijk dan weer eens en dan nog eens, uw blik zal vermoeid en verzwakt tot u terugkeren. 

(Soera al-Molk, 3-4)

bigbangHet is behoorlijk moeilijk dat het evenwicht tussen de onderdelen die essentieel zijn voor het voortbestaan van het leven op aarde, verstoord raakt. U begint niet ineens met het inademen van koolstofmonoxide, of met het opstijgen uit uw zetel, richting de leegte van het heelal, doordat de gravitatiekracht verminderde. Licht afkomstig van de zon wordt niet plots schadelijk voor uw ogen en huid, of het zuurstofgehalte in uw longen bereikt nooit het niveau dat uw longen in brand schieten.

De redenen die hiervoor zorgen, zijn uiteraard erg talrijk. Verbazingwekkend is het feit dat al deze redenen, tot stand kwamen door de explosie van een enkele punt die al de materie van het universum bevatte. Deze explosie heet de Big Bang, en al de evenwichten in het heelal, kwamen tot stand met deze ontploffing.

Er zijn vele redenen die samenkomen om het fijne evenwicht in het universum in stand te houden. Bijvoorbeeld, moest de snelheid van uitdijen na de Big Bang een verschil vertonen van een op een miljard maal een miljard (1/1018), zou het heelal niet tot stand komen. Moest het heelal al een heel klein beetje trager uitdijen, zou het ineenstorten door de zwaartekracht, moest het iets sneller uitdijen, zou het kosmisch materiaal  helemaal verspreid en verloren raken. Moest, nadat de snelheid van de explosie een bepaalde waarde bereikte, een afwijking van 1/1018 optreden, zou dat al genoeg zijn om de orde in kwestie te vernietigen.

Het plaatsvinden van één van deze kleine afwijkingen waar we het over hebben, volstaat om heel het universum algeheel te vernietigen.

Kijk eens om u heen. Alles is in een buitengewone stevigheid, rust en pracht. Want niets wat hier is, is hier per toeval. Geen ontwikkeling vindt plaats zonder controle of bewustzijn. Alles hangt af van een feilloze en perfecte afstemming en van uiterst gevoelige evenwichten. Want de Eigenaar van dit alles, is Almachtige en Genadige Allah, Die één enkele explosie gebruikte om een feilloze kunst en wonder te scheppen.