De gevaar van de kwezelarij » De Evolutietheorie

Het Bedrog Van De Evolutietheorie

De evolutietheorie van Charles Darwin, wordt vandaag de dag nog over de hele wereld door een propagande gepleit. Op scholen, wetenschappelijke literatuur en in de media wordt de theorie gepresenteerd als een bewezen pleit. Om dit reden aanvaarden veel mensen kritiekloos de evolutietheorie.

 

Echter ontwikkeld met elke dag die voorbij gaat de paleontologie, de taken van wetenschap zoals genetica en biochemie wat in feite de theorie van de evolutie weerlegt. Om de evolutie te bewijzen wordt er zonder onderbreking 150 jaar werkzaamheden gevoerd. Het geeft geen ander resultaat dan dat de evolutietheorie gewoon niet bestaat.

 

Ondanks het feit dat de evolutietheorie zo uitgebreid wordt verdedigd en dat het aan de mensen wordt opgelegd is haar relatie tot de materialistische theorie.

 

De materialistische filosofie die alleen het bestaan van materie accepteerd wordt alleen door de zogenaamde wetenschappelijke basis van de evolutietheorie gevonden. Om dit op mondiaal niveau te laten aannemen is deze theorie daarom de belangrijkste reden achter dit propagande.

  

 

 

 

ONHERLEIDBARE COMPLEXITEIT WEERLEGT HET DARWINISME

 

ALLE BEWERINGEN VANUIT HET DARWINISME RUSTEN OP HET SCENARIO VAN GELEIDELIJKE ONTWIKKELING. DE ONHERLEIDBAARHEID VAN COMPLEXE ORGANEN BLOOTGELEGD DOOR DE WETENSCHAP VAN DE 20E EEUW ONTKRACHTEN DIT SCENARIO

Evolutionisten beweren ten onrechte dat in eerste instantie de onderdelen uit toeval zijn ontstaan en vervolgens de complexe organen zich stap voor stap gedurende miljoenen jaren hebben ontwikkeld.

Als een systeem niet functioneel is zonder al zijn componenten op de juiste plaats en als het nutteloos wordt wanneer er slechts één component ontbreekt, dan kan dat systeem niet teruggebracht worden tot een eenvoudige vorm. Het is onherleidbaar complex. Of het bestaad in zijn perfecte vorm en functioneert, of het is nutteloos.

Darwin's theorie is vandaag de dag gekanteld zoals hij zelf ook vreesde, omdat wetenschappelijke bevindingen aantonen dat alle systemen in de organismen onherleidbaar complex zijn. Evolutionisten kunnen niet uitleggen door welke stappen deze organismen zijn gevormd.

 

 

VALSE MECHANISMEN voor EVOLTIE: MUTATIES en NATUURLIJKE SELECTIE

WILLEKEURIGE MUTATIES KUNNEN NIET ONDERLING COMPATIBELE ORGANEN PRODUCEREN

Mutaties zijn breuken of veranderingen in het DNA. Er is wetenschappelijk aangetoond dat bij geen enkele mutatie ooit is waargenomen dat deze profijt bracht bij welk organismen dan ook, maar wel dat mutaties gering, willekeurig en schadelijk zijn, dat ze sporadisch voorkomen en het beste is als zij geen effect hebben.

Natuurlijke selectie is waargenomen in de natuur bij levende wezens onderling, maar het bezit niet de bekwaamheid of kracht om nieuwe soorten te doen ontstaan.

Binnen een zebrakudde waarop gejaagd wordt door leeuwen, zijn het die zebra's die het hardst rennen die zullen overleven. Maar dit doet zebra's niet veranderen in een ander soort wezen, omdat er geen nieuwe eigenschappen in de bestaande genetische informatie wordt toegevoegd.

Nieuwe wezens en nieuwe kenmerken ontstaan niet door natuurlijke selectie.